บริการถ่ายภาพ 3 มิติ

ลืมการถ่ายภาพแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืนหรือนั่งนิ่งๆ แล้วเพิ่มการเคลื่อนไหวในภาพด้วยบริการถ่ายภาพแบบ 3 มิติ พิเศษกว่าภาพถ่ายธรรมดาแบบ 2 มิติ ตรงที่เน้นการถ่ายภาพในลักษณะเคลื่อนไหว Read More